fbpx
et Compassionfokus I

Organisationer

Center for Compassionfokuseret Terapi har som hovedformål at udbrede et Compassionfokus hvor der er mennesker.

Vi er mennesker!

Som menneske har vi et stærkt iboende behov for at høre til og være forbundne. Intet menneske er blot i kraft af sig selv. Det er veldokumenteret at vi trives bedst når vi har et trygt og positivt tilhørsforhold til hinanden. Når vi trives, er vi produktive, kreative og det fremmer vores samarbejdsevner. Utrygge miljøer er grobund for konkurrence, kritiske holdninger, hæmning af spontanitet og kreativitet eller flugt.

Compassionfokus i organisationer refererer til en holdning og en praksis, hvor ledere og medarbejdere agerer ud fra en stærk bevidsthed om hvad det vil sige at være menneske. Gennem visdom, styrke og mod bliver det muligt at agere med omtanke; omsorgsfuldt, støttende, opmuntrende, grænsesættende og anvisende overfor sig selv og andre, herunder kolleger, samarbejdspartnere, kunder og samfundet som helhed.

Et hvert menneske i en gruppe og organisation er vigtig! Det enkelte menneske har brug for sit “indre compas” for at kunne bidrage positivt i sit møde med andre. Det er sammen vi skaber compassion. Vi kalder det ”Co-Creating-Compassion”.

Et compassionfokus erstatter ikke behovet for virksomhedsstruktur, formelle roller og kompetencer, ej heller behovet for vedvarende kompetenceudvikling.  

Compassion kan manifestere sig på flere måder i organisationer, såsom:

  • Ledere, der tager sig tid til at lytte til og forstå medarbejdernes bekymringer og behov
  • Ledere, der støtter medarbejderne i deres personlige og professionelle udvikling
  • Ledere, der tager ansvar for at skabe en inkluderende og respektfuld arbejdskultur
  • Ledere og medarbejdere, der samarbejder om at løse problemer og tage beslutninger
  • Ledere og medarbejdere, der er åbne, ærlige og tydelige i deres kommunikation
  • Ledere og medarbejdere, der i fællesskab påtager sig det sociale og miljømæssige ansvar i deres beslutninger og handlinger


En organisation hvor kulturen er båret af et compassionfokus kan have flere fordele, så som øget medarbejdertilfredshed, motivation, loyalitet, engagement, samarbejde, innovation, kreativitet, trivsel, mental sundhed, produktivitet, kundetilfredshed, omdømme, osv.

Vi kan tilbyde coaching, lederudvikling, workshops og gruppeforløb til hele eller dele af organisationer – der sigter mod at fremme trivsel.

Kontakt os for at drøfte jeres behov på cs@kognitiv.dk

Supervisions-, undervisnings- og konsulentaftaler med offentlige- og private virksomheder er bindende. 

 

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.