fbpx

2 årige specialistuddannelse I Compassionfokuseret Terapi (CFT) på voksenområdet. Opstart april 2021. Alt optaget

2 årig specialistuddannelse for læger og psykologer i Compassionfokuseret Terapi (CFT) – voksenområdet

Målgruppe:
Psykologer og læger med terapeutisk erfaring, klientkontakt og behandlingsarbejde.

Forudsætninger:
Uddannelse som psykolog eller læge og med mulighed for at have klientforløb under det 2 årige uddannelsesforløb.

Max. 14 deltagere

Indhold : CFT er udviklet af Professor Paul Gilbert. I compassionprocessen styrkes vores evne til at være sensitive over for lidelse hos selv og andre, ligesom færdigheder og engagement i omsorg trænes. I CFT er der fokus på at forstå og imødekomme menneskelige skamreaktioner og selvkritik. CFT er den eneste evolutionære psykoterapeutiske tilgang, der findes.

På uddannelsen introduceres du til grundmodellerne i CFT, psykoedukation og træningsmetoder, samt behandlingen af forskellige lidelser ud fra et CFT-perspektiv. På uddannelsen gennemføres 60 timers supervision, således implementeringen af metoden tilegnes i praksis. Uddannelsen varetages af anerkendte undervisere, med megen erfaring med CFT. Du vil blandt andet møde to udenlandske undervisere: Professor Deborah Lee, med mere end 25 års erfaring med behandling af traumer og kompleks PTSD og Chris Irons, der blandt andet er kendt for compassionate mind training, og har erfaring med behandling af en lang række af psykiske lidelser. Både Lee og Irons har i samarbejde med Paul Gilbert udviklet mange af de karakteristiske øvelser, der anvendes i CFT. Det danske hold består af Christina Schlander, Krista Straarup, Hjalti Jonsson og Monica Trærup.

Uddannelsen foregår som en række af workshops, da compassion bedst læres indefra og ud, og forudsætter derfor, at du som deltager er indstillet på at gøre personlige refleksioner eller grader af selvafsløring.

Modul 1: 26-04-2021 – 28-04-2021
Introduktion til compassionfokuseret terapi (CFT)

Modul 2: 07-06-2021 – 09-06-2021
Terapeutens færdigheder og terapeutisk proces i CFT.

Modul 3: 16-08-2021 – 18-08-2021
Compassionfokuseret terapi ved angstlidelser: Compassionfokuserede perspektiver på forskellige angstlidelser. Angstmodeller og de forskellige indre og ydre trusselsloop.

Modul 4: 11-10-2021 – 13-10-2021
Compassionfokuseret terapi ved skambaserede traumer og K-PTSD.

Modul 5: 13-12-2021 – 15-12-2021
Compassionfokuseret terapi ved bipolare lidelser. Gruppeterapi og gruppeprocesser

Modul 6: 09-02-2022 – 11-02-2022
Compassionfokuseret terapi ved depression.

Modul 7: 04-04-2022 – 06-04-2022
Compassionfokuseret terapi – fokus på terapeutens stil og behandlingsprocessen.

Varighed : Kursus Modul 1-7 (3 dage/modul) ialt 90 timers teori
Klokken: 9.00 – 16.00. Frokost: 12.00 – 13.00

Supervision i alt 60 timer fordelt over 10 dage.

Supervision foregår i grupper. Gruppen har to forskellige supervisorer i uddannelsesforløbet. Formålet med supervisionen er at støtte deltagerne i at anvende grundmodellerne og caseformuleringen i CFT, samt fleksibelt at integrere interventionerne, i praksis. Deltagerne fremlægger på skift materiale fra egne terapiforløb.

Supervisionen kan have sit fokus på:
• anvendelse af CFT metoder og strategier
• caseformulering, CFT formulering og diagnostisk afklaring
• relationen mellem terapeut og patient
• terapeutens reaktioner
• supervisionsprocessen

Metoder, der kan anvendes i supervisionen er f.eks. fremlæggelse og casediskussion, rollespil, direkte observation af videooptagelse og refleksioner fra gruppen. Supervisor hjælper supervisanden til at afklare problemfokus og anvender i hele supervisionsprocessen compassion som tilgang. I samarbejde formuleres relevant hjemmearbejde i forlængelse af supervisandens problemstilling.

Undervisere & supervisorer : Psykologer: Christina Schlander, Monica Trærup, Krista Straarup, Hjalti Jónsson, Dr. Chris Irons (UK), Dr. Deborah Lee (UK)

Godkendelser : Uddannelsen søges godkendt af Dansk Psykolog Forening til brug for specialist i:

Specialist i psykoterapi voksen: emneområde 12.4.4.2.2. Grundlagsteori og klinisk teori (90 timer)
Specialist i Psykopatologi: emneområde 13.4.4.2.3. Behandling (42 timer + fleksibelt valg)
Specialist i Sundhedspsykologi voksen: 11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde (90 timer)

60 timers supervision under emneområde 12.4.2 Supervision teoretisk hovedretning: Kognitiv.

Supervision godkendes i overensstemmelse med de almene gældende regler for godkendelse af supervision. Alle supervisorer er godkendt til specialistuddannelsen i Psykoterapi.

Godkendelse for læger: Speciallægers psykoterapeutiske efteruddannelse skal indeholde: 160 timers teori og 135 timers supervision af terapi. Dertil 60 timers feedback på egen stil og 25 timers supervision af supervision. Der skal desuden skrives en opgave, der principielt kan udgives i et tidskrift.

For læger gælder det, at disse skal tilmelde sig både den 2 årige KAT og den 2 årige CFT for at kunne få tilstrækkeligt med teoretiske timer (min. 160, hvor de to uddannelser tilsammen udgør 192 timer) og supervisionstimer (de to uddannelser giver tilsammen 120 timers supervision), hvor der skal tilkøbes 15 timers supervision til at lægen kan få godkendt sin psykoterapeutiske efteruddannelse (der kræves 135 timers supervision på behandling), samt opgaveskrivning.

Dertil skal der tilkøbes 60 timers supervision med feedback på egen stil, samt 25 timers supervision af supervision. Prisen på gruppesupervision afhænger af gruppestørrelsen.

Copy paste dette link i din browser og læs mere: https://www.dpsnet.dk/uddannelse/psykoterapiuddannlsen/specialistuddannelsen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.